Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Županijska skupština PGŽ usvojila odluku o dogradnji škole u Dobrinju

skupština pgž

Županijska skupština jednoglasno je podržala projekt dogradnje OŠ Omišalj – Područne škole Dobrinj procijenjene vrijednosti 1,1 milijun eura.

Predviđena je dogradnja novog krila kroz tri etaže čime će se povećati prostorni kapaciteti s trenutnih pet učionica i dva kabineta na ukupno devet učionica i četiri kabineta. Dokumentacija je projektirana te je ishođena građevinska dozvola, a Primorsko-goranska županija i Općina Dobrinj financirat će ovu kapitalnu investiciju u omjeru 50:50. Planirani završetak radova je lipanj 2024. godine.

Resorna pročelnica Edita Stilin istaknula je da školu pohađa oko 130 učenika, a prostorni kapaciteti postali su nedostatni za održavanje nastave, naime, proteklih godina zabilježen je porast broja učenika za čak 50 posto. Vijećnicima se obratio i načelnik Općine Neven Komadina ističući važnost dogradnje škole koja ima povijesnu priču vezano uz razvoj obrazovanja otoka Krka u kojoj je Dobrinj dao svoj doprinos te važnost stvaranja uvjeta za doseljavanje mladih obitelji i demografsku obnovu.

Projekt je prezentirala projektantica Mara Kučan iz Urbanističkog studija Rijeka. U svojoj raspravi članovi ŽS podržali su projekt, a župan Zlatko Komadina osvrnuo se na financiranje istaknuvši da je školstvo pomalo ušlo u redovan dio proračuna.

„Nekad smo gradnju i održavanje škola financirali samo iz decentraliziranih sredstava. Međutim, projekata je popriličan broj. Postojećih zgrada i zgrada koje smo izgradili, također. Veliki dio sredstava odlazi na troškove energenata i održavanja tako da moramo zagrabiti i u porezni dio proračuna, što prije nije bio slučaj“, rekao je župan i dodao je PGŽ poznata po izgradnji škola i sportskih dvorana te će uskoro kandidirati za EU sredstva izgradnju sportske dvorane Prometne škole u Rijeci i Željezničko tehničke škole u Moravicama.

Skupština je podržala i prijedlog rasporeda 1,38 milijuna eura Hrvatskog gorskoj službi spašavanja, Stanica Rijeka za projekt Zdravstvenog centra Rujevica Zapada te zdravstvenim ustanovama INSULI iznos od 150.000,00 eura za završnu fazu uređenja vodovoda i Thalassotherapiji Crikvenica 160.000,00 eura za rekonstrukciju dvorane Panorama kojim će se sanirati krov i unutarnji prostor zbog prokišnjavanja.

Na sjednici je svečano prisegnula nova članica Županijske skupštine Sanja Tomić koja će vršiti dužnost Silvije Crnić čiji je mandat, na njezin osobni zahtjev, stavljen u mirovanje.

Vijećnici su pozdravili i pristupanje „Tršćanskom memorandumu“ kojim se Primorsko-goranska županija pridružuje austrijskim, slovenskim, talijanskim i hrvatskim regijama na području između Alpa i Jadranskog mora, s ciljem međusobne koordinacije aktivnosti zaštite okoliša, održivog razvoja i korištenja obnovljivih izvora energije.

Usvojene su i Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela i koeficijenata službenika i namještenika PGŽ kojima je prethodila rasprava o provedenom inspekcijskom nadzoru nad radom tijela Županije. Pročelnica Branka Mimica odgovorila je da je ovo prvi put da je upravna inspekcija bila u županijama. Pregledani su akti unazad 30 godina i nisu ustanovljene nikakve grube pogreške.

“Gledajući što je nađeno za primjedbe, osobno sam zadovoljan. Većinom se radi o formalnim primjedbama, hoće li se zvati Odjel ili Ured, u što se, osobno mislim, država ne bi smjela miješati, ali takav je sustav“, rekao je župan.

Vijećnica Iva Rinčić zahvalila je PGŽ što joj je dostavila zapisnik, što nije praksa ostalih gradova i županija, na što je župan podsjetio da je Županija nedavno dobila i ocjenu odličan za transparentnost proračuna.

Stručno povjerenstvo za dodjelu koncesija na pomorskom dobru predložilo je Županijskoj skupštini odbijanje ponude te poništenje postupka davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje Luke posebne namjene- brodogradilište na dijelu k.o. Barbat, predio Janići Rab. Nakon dugotrajne rasprave i poziva Župana da se uvaži stav Povjerenstva, Skupština je jednoglasno usvojila prijedloge.

skupština pgž

Na dnevnom redu sjednice bilo je 13 točaka, među kojima i prijedlozi odluka o rasporedu sredstava za predfinanciranje EU projekta RCK RECEPT i za dogradnju OŠ Ivana Rabljanina Rab te izmjenu u imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru i izvješće o radu Vijeće seniora PGŽ koje su podržane većinom glasova.

Devetnaesta sjednica Županijske skupštine održana u vijećnici Grada Rijeke, započela je dobrodošlicom novim županijskim pročelnicama i uvodnim obraćanjem gradonačelnika Rijeke Marka Filipovića koji je izrazio zadovoljstvo suradnjom Grada i Županije na razvojnim projektima posebno naglasivši izgradnju Zdravstvenog centra na Rujevici.

U okviru aktualnog sata postavljena su pitanja koja se većinom tiču ekologije i zaštite okoliša. Vijećnik Ivo Vidotto (NL) upozorio je na potrebu kontrole nad invazivnom vrstom stabla pajasena. Resorna pročelnica Koraljka Vahtar-Jurković odgovorila je kako je spomenutu vrstu teško iskorijeniti te potvrdila da JU Priroda snima stanje na terenu, a program kontrole postoji na državnoj razini.

Vijećnika Orjena Petkovića (Možemo) zanimalo je hoće li, s obzirom na recentno povećanje aktivnosti u riječkom akvatoriju, Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ podići intenzitet praćenja utjecaja građevinskih zahvata na okoliš na što je pročelnica Vahtar-Jurković istaknula da NZZJZ PGŽ prati kakvoću okolišnih elemenata te je kao takav najobuhvatniji program na razini Republike Hrvatske.

Tema ŽCGO Marišćina iznesena je od strane vijećnika Josipa Katalinića (MOST) kojeg su interesirali razlozi ponavljanja testiranja ruže vjetrova, a istaknuo je i zabrinutost zbog ubrzanog popunjavanja ploha za odlaganje otpada za što je zatražio pisani odgovor.

Leonardo Pavela (NL) podsjetio je na recentna onečišćenja mora i obale i postavio pitanje hoće li PGŽ i Grad Rijeka donijeti svojevrsnu deklaraciju o zaštiti mora, dok je vijećnik Sanjin Vrkić zatražio da se na sjednicu Županijske skupštine pozovu predstavnici INA-e koji bi iznijeli aktualnosti o sanaciji nedavnog onečišćenja.

Župan Komadina naveo je ustanove koje provode spomenute mjere poput Županijskog operativnog centra za onečišćenja mora i Jadranskog edukativno-istraživačkog centra za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora – ATRAC, ali i formiranje jedinica brodova čistača mora. Prihvatio je inicijativu pozivanja predstavnika INA-e što je u skladu s dogovorom o mjesečnom izvještavanju postignutim na sastanku u Urinju.

Vijećnika Roberta Matića (SDP) zanimao je status izgradnje Doma za starije u Delnicama, na što je zamjenik župana Braut kazao kako je izrađeno idejno rješenje, a izvođenje radova očekuje se početkom 2024. godine.

O uvrštavanju poslovnih prostora Velebit 3 u Prostorni plan PGŽ govorio je vijećnik Davor Štimac (NL) dok je vijećnica Sanja Beljan Brkić (HDZ) otvorila temu projekta obnove i modernizacije Radija Gorski kotar. Dva događanja tvrtke IPL Art bili su u fokusu vijećnice Ive Rinčić (NL) na što je pročelnik Ureda županije Goran Petrc istaknuo da je Biennale u Opatije održan po prvi put i nije imao uvjeta, dok je izložbu Coco Ured županije popratio s manjim iznosom putem javnog natječaja.

Među ostalim, dan je i prijedlog o zajedničkom ulaganju radi korištenja prostora gradske Vijećnice za održavanje Skupštine PGŽ što je župan pozdravio navodeći također ideju da se sala u zgradi na adresi Riva 10 prenamjeni u tu svrhu, kao i plan da se u budućoj zgradi Zdravstvenog centra na Rujevici izgradi sala u kojoj se mogu održavati sjednice i druga događanja.

Jadrolinija

Pošaljite vijest