Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Zaprimanje zahtjeva u sklopu Socijalnog programa grada Rijeke

U sklopu socijalnog programa Grada Rijeke u tijeku su akcije zaprimanja zahtjeva građana Rijeke za podmirenje troškova boravka djece u predškolskim ustanovama u 2023./2024. godini, za podmirenje troškova javnoga gradskog prijevoza učenicima srednje škole i studentima u 2023./2024., za podmirenje troškova produženog/cjelodnevnog boravka u OŠ za učenike u 2023./2024., za novčanu pomoć za obrazovanje redovitim učenicima srednje škole ili studentima u 2023./2024 i za dobivanje poklon-bona za školski pribor za OŠ u 2023./2024.

Akcije traju do 15. rujna, izuzev akcije za podmirenje troškova javnoga gradskog prijevoza učenicima srednje škole i studentima koja traje do 20. rujna.

Svi zahtjevi se, uz prateću dokumentaciju, podnose radnim danom od 8.30 do 15.30 u šalter-sali Gradske uprave, Titov trg 3, šalteri br. 4. i 5.

Podmirenje mjesečnih troškova boravka djeteta u predškolskoj ustanovi odobrava se u 100%, odnosno 30% iznosu mjesečne cijene za korisnike usluga predškolskih ustanova čiji je osnivač Grad Rijeka.

Podmirenje troškova javnoga gradskog prijevoza učenicima srednje škole i studentima podrazumijeva potpuno podmirenje javnoga gradskog prijevoza na linijama na kojima prijevoz obavlja KD Autotrolej, a broj odobrene zone prijevoza (1.–4. zona) ovisi o adresi škole ili fakulteta.

Podmirenje troškova produženog/cjelodnevnog boravka u OŠ za učenike podrazumijeva mjesečne troškove prehrane i rada učitelja u produženom/cjelodnevnom boravku učeniku osnovne škole u 100% iznosu.

Novčana pomoć za obrazovanje redovitim učenicima srednje škole ili studentima pak predstavlja jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 135 eura.

Poklon-bonovi za školski pribor iznose od 50 do 140 eura, ovisno o razredu koji pohađa dijete i o kategoriji temeljem koje se ostvaruje pravo na bon.

Detaljnije informacije dostupne su na portalu Grada Rijeke – Zaprimanje zahtjeva za pomoći za polaznike vrtića, osnovne i srednje škole te studente u pedagoškoj/školskoj/akademskoj 2023./2024. godini.

Jadrolinija

Pošaljite vijest