Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Za sretnije djetinjstvo

Projekt “Podrška djeci s teškoćama u razvoju, problemima u ponašanju te djeci slabijeg socijalno – ekonomskog statusa – Za sretnije djetinjstvo“ koji je s 260 tisuća eura bespovratnih sredstava bio sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda, Općina Viškovo nastavila je provoditi vlastitim proračunskim sredstvima i u ovogodišnjem Proračunu osigurala 110 tisuća eura za provođenje projektnih aktivnosti. To se ponajprije odnosi na financiranje stručnog kadra odnosno psihologa, edukacijskog rehabilitatora s edukacijom iz senzorne integracije te logopeda koji djeci pružaju stručnu podršku kao rehabilitacijski tim. Rehabilitacijski tim djeluje u prostoru senzorne sobe u sklopu osnovne škole Sveti Matej u Viškovu, a stručna podrška uključuje individualne terapije i terapije u malim grupama. U sklopu rehabilitacijskog tima provode se i radionice grupne podrške za roditelje. Osim rehabilitacijskog tima, formiran je i mobilni tim koji pruža psihosocijalnu podršku odlaskom na teren u dom djeteta, a čine ga psiholog i socijalni pedagog. U sklopu sportskih aktivnosti, djeca pohađaju školu trčanja i atletike koja se održava na igralištu OŠ Sveti Matej.

„Trenutno je s područja općine Viškovo uključeno 54-ero djece, od čega je njih 30-ero uključeno u podršku rehabilitacijskog tima, 23-oje djece u podršku mobilnog tima te 9-ero djece u  školu trčanja. Na nastavak pružanja ovog vida podrške djeci s teškoćama u razvoju, problemima u ponašanju te djeci slabijeg socijalno – ekonomskog statusa smo se odlučili jer je riječ o djeci koja su u vrijeme kada su imala organiziranu podršku od strane stručnih timova, ostvarila značajne pomake i vidljive rezultate. S obzirom na to da njima treba kontinuirana podrška kako se efekti dosadašnjeg rada stručnjaka ne bi umanjili, osigurali smo sredstva za nastavak pružanja podrške djeci s područja Viškova. Sredstva za nastavak pružanja podrške ovoj osjetljivoj skupini djece smo planirali i u proračunskim projekcijama za 2024. odnosno 2025. godinu. Stručnu podršku u sklopu projekta financiranog bespovratnim sredstvima Europskog socijalnog fonda primilo je 70-ero djece, od čega je 33-oje djece bilo uključeno u podršku mobilnog tima, 40-ero djece u podršku rehabilitacijskog tima te 15-ero djece u sportske aktivnosti. Sve aktivnosti za korisnike su bile i ostaju besplatne. U sklopu projekta uređena je i opremljena senzorna soba te nabavljena didaktička oprema za Viškovo te partnere Grad Kastav i Dječji vrtić Zlatna ribica iz Kostrene. Na igralištu Osnovne škole sv. Matej uređena je atletska staza te nabavljena sportska oprema za školu trčanja i atletike.“, ističe općinska načelnica Sanja Udović.

Da u Hrvatskoj, a pogotovo u područjima izvan grada Zagreba, sustavna podrška za djecu s teškoćama u razvoju ne postoji te je osiguravanje takve podrške uglavnom prebačeno na teret roditeljima, odnosno obiteljima djece s teškoćama u razvoju, potvrđuje i Lea Dobrec,  logopetkinja i članica rehabilitacijskog tima projekta “Za sretnije djetinjstvo”

„Takva podrška za djecu s teškoćama u komunikacijskom, socijalnom i jezično-govornom razvoju je izrazito sveobuhvatna i iziskuje angažman velikog broja stručnjaka – psihologa, edukacijskog-rehabilitatora (defektologa), logopeda i dr. i kao takva jako puno košta, odnosno financijski opterećuje obitelji koje često ne mogu financijski u obiteljskom budžetu osigurati sredstva kako bi dijete sve navedene terapije moglo polaziti privatno. Osim toga, u Hrvatskoj se javlja problem i izraženog deficita stručnjaka koji rade s djecom s teškoćama u razvoju tako da čak i kada si obitelji mogu financijski priuštiti podršku, ne mogu pronaći stručnjaka kod kojeg bi dijete moglo ići jer velika većina privatnih kabineta ima izrazito duge liste čekanja, pa se na podršku stručnjaka zna čekati i po godinu, dvije ili više, a svi znamo koliko je pravovremena podrška upravo u najranijim godinama života važna. Stoga pohvaljujem inicijativu Općine Viškovo koja je u ovom slučaju odlučila „uzeti stvar u svoje ruke“ i ne čekati da se sustav uredi na razini države, već djeci potrebnu podršku omogućiti „sad i odmah“. Bilo bi dobro kada bi i drugi gradovi i općine slijedili ovu inicijativu i osmislili slične projekte. Uskoro će treća godina od početka projekta „Za sretnije djetinjstvo“, a podrška koja je potrebna ovoj djeci je dugotrajna i dugoročna jer njihove teškoće neće nestati u godinu, dvije ili tri i izrazito sam sretna što je općina i nakon isteka europskog projekta nastavila financirati projekt iz općinskog proračuna. Smatram da je nužno osigurati da se ovaj projekt nastavi i u narednim godinama te vjerujem da će s godinama postati još kvalitetniji čime će se kvaliteta života djece s teškoćama u razvoju s područja općine Viškovo i njihovih obitelji značajno poboljšati.“, ističe Lea Dobrec.  

Osnovni uvjet za sudjelovanje u projektu je da dijete ima prebivalište na području općine Viškovo. Za prijavu je potrebno dostaviti dokumentaciju iz koje je vidljiva poteškoća djeteta odnosno nalaz, mišljenje liječnika ili stručnjaka o važnosti uključivanja u programe rehabilitacijske ili psihosocijalne podrške, rješenje nadležnog tijela ili rješenje o primjerenom obliku školovanja. Ukoliko je dijete iz obitelji slabijih socijalno-ekonomskih mogućnosti, u program se uključuje temeljem rješenja na pravo korištenja dječjeg doplatka ili uz dokaz da je iz obitelji s troje i više djece. Nakon provedene stručne procjene, dijete se uključuje u jedan ili više oblika podrške, ovisno o njegovim potrebama te broju raspoloživih termina.

Jadrolinija

Pošaljite vijest