Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Velika Gorica: Na trinaest novih lokacija postavljaju se kamere za nadzor ilegalnog odlaganja otpada

Borba s divljim odlagalištima otpada, točnije onima koji ih stvaraju, sustavno se pojačava. Iako je dosadašnjim aktivnostima Grada Velike Gorice smanjeno ilegalno odlaganje otpada, vidljivo je da se na nekim lokacijama otpad i dalje odlaže. Uglavnom je riječ glomaznom i građevinskom otpadu.

Ovih dana krenulo je postavljanje novih kamera za nadzor mjesta na kojima se često odbacuje otpad. Nastavak je to postavljanja kamera za nadzor ilegalnog odlaganja otpada na širem području grada, koje je započelo prošle godine postavljanjem lovačkih i stacionarnih solarnih kamera.

Nove kamere za stalni video nadzor postavljaju se na stupove, napajaju se preko solarnih panela te imaju direktnu vezu sa gradskim nadzornim centrom kamo šalju svaku zabilježenu kretnju. U goričkom nadzornom centru već je sustav praćenja javnih površina i prometnica, a sada će se nadzirati i divlji deponiji – sve s ciljem odvraćanja i kažnjavanja onih koji odbacuju smeće u okoliš. Za uklanjanje otpada s divljih deponija izdvaja se nemali novac građana Velike Gorice.

Videonadzor će se tako idućih dana proširiti na trinaest novih lokacija, a dvije glavne zone su prostor od jezera Čiče prema jugu oko Vukovinskog polja te potez uz savski nasip koje je omiljeno mjesto „profesionalnih“ zagrebačkih zagađivača.

Prve kamere postavljene su na novu biciklističku stazu kraj radara prema Starom Čiču s ciljem da odvrate i spriječe odlaganja otpada duž ceste koja je nerijetko bila odredište za istovar građevinskog otpada. No, uz cestice i šumarke na rubnim dijelova naselja na kojima se pojavljuju divlji deponiji ima i lokacija u urbanim dijelovima naselja koje pojedinci pretvaraju u odlagališta. Primjer je takav u Velikoj Mlaci gdje se otpad se ostavlja na mjestu nekadašnjeg reciklažnog dvorišta.

Nadzorne kamere postavljaju se na poznata mjesta na kojima nastaju divlji deponiji, a broj lokacija će se nakon ovih kamera povećavati prateći situaciju na terenu. Od rujna povećat će se i broj komunalnih redara na području grada čime će se dodatno pojačati nadzor terena.

Jadrolinija

Pošaljite vijest