Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

U funkciji je mobilna aplikacija za praćenje kvalitete zraka za projekt sanacije jame Sovjak

U sklopu projekta sanacija jame Sovjak izrađena je mobilna aplikacija s ciljem pravodobnog informiranja mještana Viškovo o kvaliteti zraka na njihovom području, a pogotovo u predjelu koji se nalazi u blizini same jame.

Mobilna aplikacija, sukladno Rješenju o prihvatljivosti zahvata na okoliš koje je izdalo nadležno ministarstvo, prikazuje 11 parametara koji se mjere na dvije mjerne postaje koje su smještene uz jamu Sovjak. Prikupljene podatke stručno obrađuje i interpretira Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije.
Aplikacija se možete besplatno preuzeti na Google Play-u i AppStore-u.

Prije mjesec dana započeli su pripremni radovi na etapi 1 sanacije opasnog otpada koji se nalazi u jami. Što se tiče vađenja 150 tisuća kubika raznog opasnog otpada koji se nalazi u jami, ono je planirano u sljedećoj godini nakon ishođenja pravomoćne građevinske dozvole za etapu 2.
Iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji upravlja cijelim projektom su najavili da će na jesen biti organizirana tribina na kojoj će javnost detaljnije upoznati s radovima koji će se provoditi u drugoj etapi te zaštitnim mjerama koje će se poduzimati u cilju sigurnosti stanovništva koje žive u blizini jame.

Za sanaciju vrijednu oko 50 milijuna eura 85 posto sredstava osigurano je iz EU fondova u sklopu Operativnog programa Konkurentnosti i kohezija 2014-2020, a ostatak sredstava osigurat će Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Jadrolinija-zapošljavamo

Pošaljite vijest