Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Slavonski Brod: Prvi plodovi ekološke proizvodnje uručeni Dječjem vrtiću „Hlapić“

Grad Slavonski Brod prošle je godine započeo jedinstvenu priču o ekološkom uzgoju. Naime, na zemljištu koje se nalazi u vodozaštitnom području i na kojemu je dopuštena isključivo ekološka poljoprivreda, zasađene su povrtnice za potrebe prehrane gradskih dječjih vrtića. Projekt je realiziran u suradnji s Trgovačkim društvom Komunalac, a ovih dana ubrani su i prvi plodovi povrća koje su djelatnici Komunalca jučer predali Dječjem vrtiću „Hlapić“. Važno je za istaknuti kako povrće nije tretirano nikakvim pesticidima, a za uspješan uzgoj koristila se kompostirana zemlja. Rezultati uzgoja ekoloških proizvoda i više su nego zadovoljavajući s obzirom da je za uzgoj poljoprivrednih kultura godina bila teška i zahtjevna.

Grad će i dalje, u suradnji s Komunalcem, nastaviti razvijati ovaj projekt kako bi se već iduće godine mogle proizvesti veće količine povrća, a priča o ekološkom uzgoju planira se i proširiti pretvarajući spomenutu površinu na Jelasu u plasteničku proizvodnju kako bi prinosi bili što veći. Cilj je navedeni projekt kandidirati i ostvariti financijsku pomoć za njegovu realizaciju posredstvom fondova Europske unije.

Projekt će dodatnu vrijednost dobiti i nakon izgradnje kompostirnice čime bi se za potrebe uzgoja povrtnica koristila kompostirana zemlja iz gradske kompostirnice, a koja se, pak, stvara biootpadom prikupljenim od građana Slavonskog Broda. Ovim projektom Grad Slavonski Brod započinje jedinstvenu priču o ekološkom uzgoju te kružnom gospodarenju otpadom u Hrvatskoj.

Jadrolinija-zapošljavamo

Pošaljite vijest