Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Produljenje roka za objavu Liste reda prvenstva za kupnju POS-ovih stanova

POS stanovi Rijeka

Zbog štrajka Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske Grad Rijeka će produžiti rok objave Liste za kupnju POS stanova, budući da dio građana, podnositelja zahtjeva za uvrštenje na Listu prvenstva za kupnju POS-ovih stanova, nije u mogućnosti dostaviti Gradu Rijeci dio potrebne dokumentacije – potvrde Zemljišnoknjižnih odjela.

Iz tog razloga rok za objavu prijedloga Liste reda prvenstva za kupnju stana po programu društveno poticane stanogradnje produljit će se do okončanja štrajka državnih službenika, a najkasnije 15 dana od okončanja štrajka.

Podsjetimo, Javni poziv za podnošenje zahtjeva za kupnju stana po programu društveno poticane stanogradnje radi utvrđivanja Liste reda prvenstva za kupnju stana objavljen je  06. ožujka 2023. godine, a zahtjevi su se podnosili do 06. travnja 2023. godine, te je u tom razdoblju zaprimljeno ukupno 814 zahtjeva za uvrštenje na Listu reda prvenstva.

Sukladno odredbama Odluke o uvjetima i mjerilima za kupnju stanova po programu društveno poticane stanogradnje okolnost prvog stjecanja nekretnine dokazuje se izjavom podnositelja zahtjeva ovjerenom kod javnog bilježnika da podnositelj zahtjeva i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu prvi puta stječu stan u vlasništvo za potrebe svoga stanovanja i potvrdom Zemljišno-knjižnog odjela Općinskog suda u Rijeci (ne starijom od 30 dana) izdanom na temelju pregleda abecednog imenika da podnositelj zahtjeva i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu nemaju u vlasništvu kuću ili stan.

Odlukom, koja je u suglasju s odredbama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji,  utvrđeno je da pravo na kupnju stana imaju svi građani koji su državljani Republike Hrvatske pod uvjetom da podnositelj zahtjeva za kupnju stana i član obiteljskog domaćinstva naveden u zahtjevu te bračni drug, izvanbračni drug i životni partner nisu kupili stan iz programa poticane stanogradnje na području Republike Hrvatske, dok prvenstvo pri kupnji stana imaju građani koji prvi puta stječu stan u vlasništvo za potrebe svoga stanovanja.

Povjerenstvo za kupnju stanova po programu POS-a  tražilo je od podnositelja zahtjeva koji imaju prebivalište u drugom gradu da dostave potvrde nadležnih Zemljišnoknjižnih odjela po mjestu njihovog prebivališta. Potvrde o vlasništvu nekretnina potrebne su, uz dokazivanje prvog stjecanja, i za bodovanje po osnovi stambenog statusa, odnosno ukoliko je osoba vlasnik nekretnine također dobiva određeni broj bodova pod uvjetima propisanima Odlukom. Ukoliko Povjerenstvo ne zaprimi predmetne potvrde, nije u mogućnosti potpuno i točno bodovati zahtjeve, odnosno ne može uopće dati bodove na temelju prvog stjecanja nekretnine i stambenog statusa podnositelja zahtjeva.

Obzirom da je postupak kontrole i bodovanja zahtjeva dugotrajan, neke podnositelje Povjerenstvo je pozvalo na dopunu dokumentacije krajem svibnja i početkom lipnja 2023. godine, odnosno neposredno pred početak štrajka državnih i lokalnih službenika i namještenika koji još uvijek traje i zbog čega dio podnositelja zahtjeva nije u mogućnosti dostaviti potvrde Zemljišnoknjižnih odjela što ih stavlja u nepovoljniji položaj bez njihove krivnje

Kako bi svim podnositeljima zahtjeva bile osigurane jednake mogućnosti za podnošenje zahtjeva za uvrštenje na Listu prvenstva, Grad Rijeka će Odlukom gradonačelnika odgoditi objavu Liste reda prvenstva, odnosno odluku kojom će obvezati podnositelje zahtjeva da po prestanku štrajka državnih službenika u određenom  razumnom roku dostave svu potrebnu dokumentaciju.

Jadrolinija-zapošljavamo

Pošaljite vijest