Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Poziv na sudjelovanje u kreiranju proračuna Grada Opatije

Grad Opatija poziva sve zainteresirane građane da se uključe u izradu Proračuna Grada Opatije za 2024. godinu predlaganjem tzv. „malih komunalnih akcija“.

Intencija ove aktivnosti je da građani dobiju priliku neposredno predložiti ulaganja iz Proračuna koja će utjecati na poboljšanje komunalnog standarda u mjestima gdje žive ili borave.

Prijedlozi se mogu podnijeti ispunjavanjem on-line obrasca koji je kreiran na način da komunikacija bude jednostavnija i brža za sve korisnike.

On line obrazac ima unaprijed definirana područja unutar kojih je moguće davati prijedloge i to:

1.Postava ili zamjena sprava na dječjim igralištima
2.Uređenje novih javnih ili zelenih površina
3.Uspostava novih bus stajališta i postava nadstrešnica na postojećim bus stajalištima
4.Interpolacija javne rasvjete (postavljanje novih stupova i/ili novih rasvjetnih tijela)
5.Promet na nerazvrstanim cestama: (iscrtavanje ili obnova horizontalne prometne signalizacije-oznake na kolniku, postava ili obnova  vertikalne prometne signalizacije-prometni znakovi, postava prometnih ogledala, postava “ležećih policajaca”, odbojnika i sl.)
6.Sanacija ili obnova postojećih površina javne namjene (nerazvrstane ceste, igrališta, parkovi, trgovi, stubišta, šetnice, putevi, javna parkirališta, autobusna stajališta)
7.Komunalni standard-ostalo (preporuke, sugestije ili zahtjevi za poboljšanje standarda održavanja komunalne infrastrukture)

On line obrazac sadrži i interaktivnu kartu Grada Opatije na kojoj se može označiti područje ili mjesto gdje se želi poboljšati komunalni standard ili riješiti određeni komunalni problem.

Za sve građane koji žele sudjelovati u ovom obliku participativnog proračuna, a koji se ne služe računalom, bit će omogućeno da u prostorijama Grada Opatije ispune pripremljeni obrazac u papirnatom obliku i predaju isti u pisarnicu Grada.

Prijedlozi se mogu podnositi putem on-line obrasca i neposredno u pisarnicu Grada najkasnije do 15. rujna 2023. godine, nakon čega će biti javno objavljeni svi pristigli prijedlozi.

Istekom roka svi prikupljeni prijedlozi bit će obrađeni te će biti upućeni Mjesnim odborima da u okviru planiranih sredstava Proračuna za tu namjenu odluče koji će se prijedlozi građana na njihovom području realizirati u 2024. godini.

OBRAZAC

Jadrolinija

Pošaljite vijest