Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Potpisan ugovor o radovima u Adamićevoj koja će se zatvoriti za sav promet

adamićeva ulica rijeka


U Salonu Grada Rijeke potpisani su ugovor između Grada Rijeke, KD Vodovod i kanalizacija i GP Krk za radove koji će se odvijati u Adamićevoj ulici u Rijeci. Ugovorni rok je 13 mjeseci od uvođenja izvođača radova u posao i počinje teći  20 dana od dana potpisa ugovora.

Potpisani su ugovori o izvođenju radova na rekonstrukciji i dogradnji sustava odvodnje otpadnih voda i poboljšanju postojećeg sustava odvodnje u Adamićevoj ulici u Rijeci te ugovor o radovima na rekonstrukciji dijela državne ceste oznake D8 također u Adamićevoj ulici. Ugovore su potpisali gradonačelnik Rijeke Marko Filipović, direktor KD Vodovod i kanalizacija Andrej Marochini i predsjednik Uprave GP Krk d.d. Sanjin Purić. Potpisivanju su prisustvovali zamjenica gradonačelnika Rijeke Sandra Krpan, privremena pročelnica Upravnog odjela za komunalni sustav i promet Maja Malnar,  Silvana Sorić, Hrvatske ceste, rukovoditeljica Poslovne jedinice Rijeka, koordinator za provedbu projekta Aglomeracije Rijeka Alen Miličević i član Uprave GP Krk d.d. Tihomir Ranđelović.

Vrijednost svih radova iznosi 8.446.721,76 € (bez PDV-a).

Riječ je o radovima na rekonstrukciji i dogradnji sustava odvodnje otpadnih voda i poboljšanje postojećeg sustava odvodnje u Adamićevoj ulici u Rijeci, te radovima na rekonstrukciji dijela državne ceste oznake D8 također u Adamićevoj ulici koje će izvoditi GP Krk. Radovi su dio projekta Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka.

Ukupna vrijednost svih radova iznosi 8.446.721,76 € (bez PDV-a) od čega dio radova na rekonstrukciji dijela državne ceste koje financira Grad Rijeka iznosi 406.472,61 € (bez PDV-a).

Kako je prigodom potpisa ugovora naglasio gradonačelnik Marko Filipović, ugovorni rok za izvođenje radova je 13 mjeseci od uvođenja izvođača radova u posao i počinje teći od pisane obavijesti o uvođenju u posao koji se planira u roku od 20 dana od dana potpisa ugovora. Tijekom odvijanja radova, čiji se početak u lipnju,  promet kroz Adamićevu ulicu će se u prvo vrijeme odvijati otežano, a zatim u potpunosti preusmjeriti na ulicu Riva gdje će biti zastupljen dvosmjerni režim kretanja vozila. Gradonačelnik je zamolio građane za strpljenje zbog eventualnih gužvi u prometu koje bi mogle nastati izvođenjem radova. Na upit novinara odgovorio je kako se ovom prilikom nakon dovršetka radova neće u cijelosti zatvoriti za promet Adamićeva ulica i promet trajno preusmjeriti Ulicom Riva, ali će to svakako uslijediti izgradnjom novog autobusnog kolodvora na Žabici.

Radove na sustavima odvodnje na području Adamićeve ulice provodi KD Vodovod i kanalizacija u sklopu EU projekta Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka”.  Radovi se izvode posebnom tehnikom bušenja, koja do sada nije primjenjivana, odnosno bez klasičnog otvorenog kopanja i to na dubini između 3-4 metra.

Radovi obuhvaćaju izgradnju transportnog fekalnog kolektora u Adamićevoj ulici u duljini od 1,02 km, izgradnju sekundarnih kolektora u ukupnoj duljini od 1,24 km uz trasu transportnog kolektora, izgradnju kišnog preljeva Roda sa pripadajućih 44 m cjevovoda na križanju Adamićeve ulice i Jadranskog trga, rekonstrukciju sekundarnog kolektora u ulici Ignacija Henckea u duljini od 54 m, rekonstrukciju postojećeg vodovoda u Adamićevoj ulici u duljini od 0,87 km sa rekonstrukcijom sekundarnih vodovoda ukupne duljine 0,72 km uz trasu glavnog vodovoda, te rekonstrukciju postojećeg vodovoda u Scarpinoj ulici u duljini od 85 m.

Radovi na rekonstrukciji Adamićeve ulice koje provodi Grad Rijeka odnose se na sanaciju oborinske odvodnje Adamićeve ulice i Scarpine ulice, te kolnika, oborinske odvodnje i nogostupa privoza u Splitskoj i Zadarskoj ulici.

Analizom projekta „Izvanredno održavanje dijela državne ceste D8 – Adamićeva i Trpimirova ulica u gradu Rijeci“, koju je izradio Rijekaprojekt d.o.o., locirane su najniže točke kolničke konstrukcije na trasi te je na ta mjesta projektirano 7 novih slivnika. Zadržano je preko 80 postojećih slivnika koji će biti pregledani i očišćeni, a slivničke rešetke i betonski prsteni rešetke će se zamijeniti, obnoviti  i prilagoditi novom rubu ceste. Predviđena je ugradnja slivnika Ø 50 cm s lijevano željeznim rešetkama.

Na mjestima ugibališta kod autobusnih stajališta Palazzo Modello i Trg Republike Hrvatske projektirane su linijske oborinske rešetke kako bi se spriječilo nakupljanje vode uz rubnjake. Linijske oborinske rešetke sastoje se od kanala za linijsku odvodnju oborinskih voda izrađenog od betona ojačanog vlaknima te lijevano željezne pokrovne rešetke.

Na samom početku zahvata u Scarpinoj ulici predviđena je izgradnja novog oborinskog kolektora Ø 500 mm u duljini od 52 m, koji će zamijeniti postojeći mješoviti kolektor pravokutnog presjeka 40 x 60 cm. Kolektor je predviđen od poliesterskih cijevi ojačanih staklenim vlaknima. Na početku kolektora izvodit će se revizijsko okno dimenzija 100 x 100 cm dok će se na kraju kolektor spajati u postojeće okno. Na novi kolektor potrebno je priključiti postojeće slivnike koji su se do sad spajali u mješoviti kolektor.

U sklopu projekta, planirano je izvesti i rekonstrukciju dijelova nerazvrstanih cesta odnosno južnih dijelova privoza u Splitskoj i Zadarskoj ulici ukupne duljine od 0,723 km na način da se izvede nova oborinska odvodnja sa slivnicima, konstrukcija kolnika i nogostupa te pripadajuća vertikalna i horizontalna signalizacija.

Jadrolinija

Pošaljite vijest