Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Pilot projekt Grada Virovitice za smanjenje nastanka biootpada: FZOEU će sufinancirati ugradnju mini drobilica u kuhinjske sudopere

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancirat će inovativan pilot projekt Grada Virovitice za smanjenje nastanka biootpada u kućanstvima.

Projektom će se analizirati efikasnost potencijalno novog načina zbrinjavanja kuhinjskog biootpada od hrane koji nastaje u domaćinstvima i to putem ugradnje mini drobilica u kuhinjske sudopere. Pilot projekt uključuje istraživanje na dvije višestambene jedinice u gradu Virovitica u periodu od godinu dana, a nakon ugradnje uređaja istraživat će se i mjeriti količine i sastav miješanog komunalnog otpada te sastav otpadne vode koja izlazi iz višestambenih jedinica. Također, analizirat će se i utjecaj ovakvog načina zbrinjavanja biorazgradivog otpada na rad samog uređaja za obradu otpadnih voda.

Procijenjena vrijednost projekta je oko 60.000 eura, a realizirat će ga stručnjaci iz Flore i Virkoma, uz suradnju eksperata iz područja zaštite okoliša sa Geotehničkog fakulteta sveučilišta u Zagrebu. Projekt je prijavila Razvojna agencija VTA.

Specifični ciljevi projekta su da se na mjestu njegova nastanka smanji udio biootpada u miješanom komunalnom otpadu koji se odlaže na odlagališta, smanjenje troškova sustava sakupljanja komunalnog otpada na kućnom pragu, emisije CO2 uzrokovane sakupljanjem komunalnog otpada kao i emisije istog na odlagalištima gdje se razgrađuje i stvara stakleničke plinove.

Također, ovaj će projekt građanima maksimalno pojednostavniti postupak odvajanja biootpada – nema troškova posebnih vrećica, nema neugodnih mirisa, redovitog iznošenja i odlaganje u zajedničke posude. Postupak je potpuno prihvatljiv svim korisnicima, a posebice stanarima u zgradama te invalidima i starijim osobama i osobama.

Jadrolinija

Pošaljite vijest