Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Objavljen prijedlog Liste reda prvenstva za kupnju POS-ovih stanova

Grad Rijeka, odnosno Povjerenstvo za kupnju stanova po programu društveno poticane stanogradnje je nakon provedenog postupka za utvrđivanje Liste prvenstva, utvrdilo i danas objavilo prijedlog Liste reda prvenstva za kupnju POS-ovih stanova.

Podsjetimo, Javni poziv za podnošenje zahtjeva za kupnju stana po programu društveno poticane stanogradnje radi utvrđivanja Liste reda prvenstva za kupnju stana objavljen je 6. ožujka 2023. godine, a zahtjevi su se podnosili do 6. travnja 2023. godine, te je u tom razdoblju zaprimljeno ukupno 814 zahtjeva za uvrštenje na Listu reda prvenstva.

Prijedlog Liste prvenstva te Lista podnositelja zahtjeva za kupnju stana koji su odustali od zahtjeva odnosno čiji su zahtjevi odbijeni ili odbačeni, objavljeni su 4. rujna 2023. godine na oglasnoj ploči Grada Rijeke, Titov trg 3, prizemlje te na portalu Grada Rijeke www.rijeka.hr.

Podnositelji zahtjeva za kupnju POS-ovog stana imaju pravo u roku od 8 dana, odnosno do 12. rujna 2023. godine, podnijeti prigovor na utvrđeni redoslijed u objavljenom prijedlogu Liste prvenstva.
Prigovor se podnosi u šalter sali Grada Rijeke, Titov trg 3, šalter broj 1 i 2 ili putem pošte (preporučeno) na adresu: Grad Rijeka, Gradonačelnik, putem Upravnog odjela za gradsku imovinu, Titov trg 3, s napomenom “Prigovor na prijedlog Liste reda prvenstva za kupnju stana po programu POS-a”.

Društveno poticana stanogradnja (POS) provodi se izgradnjom stanova koji se prodaju uz obročnu otplatu pod pristupačnijim uvjetima od tržnih u pogledu kamata i rokova otplate.
Sukladno odredbama Odluke o uvjetima i mjerilima za kupnju stanova po programu društveno poticane stanogradnje, koja je u suglasju s odredbama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji, pravo na kupnju stana imaju svi građani koji su državljani Republike Hrvatske pod uvjetom da podnositelj zahtjeva za kupnju stana i član obiteljskog domaćinstva naveden u zahtjevu te bračni drug, izvanbračni drug i životni partner nisu kupili stan iz programa poticane stanogradnje na području Republike Hrvatske, dok prvenstvo pri kupnji stana imaju građani koji prvi puta stječu stan u vlasništvo za potrebe svoga stanovanja.

Jadrolinija-zapošljavamo

Pošaljite vijest