Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Novi stanovi POS-a gradit će se na lokaciji između Zametske ulice i Ulice Ivana Luppisa

pos stanovi rijeka

Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke (APOS) daljnju izgradnju stanova po modelu društveno poticane stanogradnje planira na lokaciji između Zametske ulice i Ulice Ivana Luppisa.

Prema informaciji iznesenoj na 39. gradonačelnikovom kolegiju, a s obzirom na činjenicu da je završena izgradnja stanova na lokaciji POS Martinkovac, APOS Grada Rijeke  planira izgradnju stanova po modelu društveno poticane stanogradnje na lokaciji između Zametske ulice i Ulice Ivana Luppisa.

Agencija je još 2020. godine od riječke tvrtke Area arhitekture d.o.o. naručila izradu arhitektonsko urbanističke studije kojom su ispitane prostorne mogućnosti lokacije između Zametske ulice i Ulice Ivana Luppisa. Rezultat studije su dva idejno arhitektonska rješenja višestambene građevine te prijedlog uređenja uskog zelenog pojasa u neposrednoj blizini, gdje je moguće urediti zelenu površinu javne namjene kao potencijalno novu poziciju za smještaj spomenika palim borcima NOB-a.

Studija je pokazala da postoji mogućnost izgradnje višestambene zgrade sa 25-30 stambenih jedinica. Gradsko vijeće Grada Rijeke u srpnju 2022. godine donijelo je Odluku o izradi Izmjena Detaljnog plana uređenja središta područja Krnjevo, kako bi se od četiri postojeće čestice mogla formirati jedna građevinska čestica za koju bi vrijedili jedinstveni urbanistički uvjeti. Predmetna lokacija nalazi se na području granice dvaju riječkih naselja Krnjevo i Zamet, između Zametske ulice sa sjeverne strane i Ulice Ivana Luppisa s južne strane. Povezanost na prometnu mrežu i javni gradski prijevoz je izuzetno dobra. Zemljište predviđeno za gradnju nalazi se na pet građevnih čestica, omeđenih lokalnim cestama i potrebnom komunalnom infrastrukturom.

Geodetskim elaboratom evidentiranja stvarnog stanja čestica utvrđeno je pet građevinskih čestica unutar obuhvata ukupne površine 2011 m² na kojoj je moguće izgraditi 25-30 stambenih jedinica neto površine 1880m². Maksimalna cijena stana po m² iznosila bi 1.489,50 EUR s PDV-om

Temeljem podataka iz arhitektonsko urbanističke studije ukupna vrijednost investicije procijenjena je na 2.800.260,00 EUR s PDV-om, od čega se 2.274.948,75 EUR s PDV-om odnosi na procijenjenu vrijednost radova građenja. Procjena ostalih troškova koji uključuju projektiranje, stručni nadzor i vodni doprinos iznosi 86.250,00 EUR s PDV-om, dok se preostalih 439.061,25 EUR s PDV-om odnosi na vrijednost zemljišta, procjenu troškova priključenja na komunalnu infrastrukturu te trošak komunalnog doprinosa.

Navedeni iznosi su okvirni budući da su određena odstupanja moguća  tijekom investicije, tako da će se točniji iznosi u kalkulaciji troškova investicije odrediti po provedbi postupaka javne nabave za projektiranje i gradnju, te javne nabave stručnog nadzora nad gradnjom, a konačni iznosi znat će se na kraju samog projekta.

APOS će s Gradom Rijeka sklopiti ugovor o prijenosu prava vlasništva radi stjecanja zemljišta potrebnog za gradnju te provesti uknjižbu vlasništva. Nadalje, APOS će realizirati povlačenje poticajnih sredstava Republike Hrvatske u visini 25% etalonske cijene građenja po m² neto korisne površine kojima se financira, izrada projektne dokumentacije, te dio troškova gradnje sukladno rebalansu Operativno financijskog plana provedbenog programa POS-a za 2022. godinu i Plana za 2023. godinu kojim su osigurana poticajna sredstva Republike Hrvatske za realizaciju projekta POS Zamet, a na kojeg je Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine dalo Suglasnost. Procijenjeni iznos poticajnih sredstava iznosi 466.710,00 EUR.

Agencija će zaključiti Ugovore o poslovnoj suradnji s poslovnim bankama za kreditiranje kreditno sposobnih potencijalnih kupaca kojima će se utvrditi uvjeti kreditiranja kupnje izgrađenih stanova te provesti jedinstveni postupak javne nabave za uslugu projektiranja i radove izgradnje te postupak javne nabave za uslugu stručnog nadzora nad gradnjom.

Za potrebe realizacije investicije Grad Rijeka će osigurati građevinsko zemljište, podmiriti troškove komunalnog doprinosa u visini od 40.000,00 EUR te podmiriti troškove priključenja budućih građevina na komunalnu infrastrukturu. Procijenjena vrijednost troškova priključenja iznosi 53.500,00 EUR bez PDV-a

Grad Rijeka će također najkasnije do početka gradnje utvrditi Konačnu listu potencijalnih kupaca stanova temeljem kojih se ostvaruje pravo na kupnju stana izgrađenog u projektu POS Zamet, a sve prema Odluci o uvjetima i mjerilima za kupnju stanova koji se grade po programu društveno poticane stanogradnje.

Za pripremu gradnje  Grad Rijeka će podmiriti Agenciji troškove rušenja postojećeg objekta te naći alternativnu lokaciju za spomenik palim borcima NOB-a koji se sada nalazi na jednoj od čestica te ujedno izmjestiti spomenik o svom trošku

Ulaganje Grada Rijeke na ime prijenosa prava vlasništva nad zemljištem potrebnim za gradnju, te na ime financiranja prethodno navedenih troškova izuzev troškova rušenja postojećeg objekta ukupno iznosi 351.249,00 EUR bez PDV-a

Konačan iznos ulaganja Grada Rijeke utvrdit će se po završetku građenja višestambenih građevina i izradi okončanog obračuna, te regulirati dodatkom Ugovora.

Jadrolinija-zapošljavamo

Pošaljite vijest