Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Na vrtiću Krnjevo postavljena integrirana solarna elektrana

Na zgradi vrtića Krnjevo završeni su radovi na postavljanju integrirane solarne elektrane, jedne od ukupno pet solarnih elektrana koje se trenutno postavljaju na zgradama vrtića i osnovnih škola.

Integrirane solarne elektrane na zgradama vrtića i škola postavljaju se u sklopu projekta „Izgradnja integriranih solarnih elektrana na objektima javne namjene“, koji je pokrenuo Grad Rijeka.

U ovoj fazi projekta dovršavaju se radovi na postavljanju pet integriranih solarnih elektrana ukupne snage 197 kW i to na objekte osnovnih škola i vrtića, odnosno na zgrade vrtića Krnjevo i Galeb te osnovnih škola Eugen Kumičić, Gornja Vežica i Srdoči. Elektrane će proizvoditi električnu energiju za vlastite potrebe, a višak električne energije predavati u HEP ODS-u u elektroenergetsku mrežu.

Radovi na postavljanju pet integriranih solarnih elektrana ukupno su vrijedni 153.567,26  eura (s PDV-om), a sredstva su osigurana u proračunu Grada Rijeke.

Obilasku su prisustvovali gradonačelnik Rijeke Marko Filipović, pročelnica Upravnog odjela za gradsku imovinu Denis Šulina, pročelnica Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade Iva Erceg, voditeljica Centra predškolskog odgoja Turnić Aleksandra Simčić, nadzorni inženjer TIM d.o.o. Danijel Turčić te predstavnici tvrtke Đuro Đaković Elektromontaža d.o.o. koja izvodi radove.

Gradonačelnik Filipović izrazio je zadovoljstvo izvedenim radovima postavljanja solarnih elektrana na dječjim vrtićima i školama, čime će ti objekti biti energetski učinkovitiji, budući da se na ovaj način električna energija proizvodi iz obnovljivih izvora.„Ovime nastavljamo našu politiku postavljanja solarnih panela na javne objekte, započetu postavljanjem fotonaponske elektrane na zgradu gradske uprave na Korzu, većina kojih je financirana europskim sredstvima“, kazao je gradonačelnik Filipović.

Danijel Turčić iz tvrtke TIM istaknuo je kako je na vrtiću Krnjevo postavljena elektrana snage 20 kW, a projekti su pokazali da je elektrana ove snage sasvim dostatna da zadovolji vlastitu potrošnju vrtića te višak proda u elektroenergetsku mrežu. Procjenjuje se kako bi, ovisno o vremenskim uvjetima, solarna elektrana ovom gradskom vrtiću mogla uštedjeti 50 do 80 posto računa za električne energije.

Radovi na postavljanju pet solarnih elektrana u završnoj fazi

U sklopu radova na krovovima škola i vrtića postavljeni su nosači i fotonaponski paneli kao i prateća instalacija i to, osim na vrtiću Krnjevu, i na osnovnim školama Srdoči, Eugen Kumičić i Gornja Vežica te preostaje postavljanje elektrane na vrtiću Galeb.

Nakon postavljanja i pričvršćenja fotonaponskih modula na navedene četiri izvedene elektrane, već je izvršena i ugradnja trofaznog izmjenjivača, koji je smješten u unutarnjem dijelu zgrade, a izvršeno je i povezivanje elektroinstalacija i spajanje na elektro ormare.

Trenutno se obavljaju ispitivanja na četiri dovršene elektrane, nakon čega slijedi prijava HEP-u za ugradnjom dvosmjernog brojila i puštanje u pogon.

Radovi su započeli 10. travnja, a ugovoreni rok završetka radova je do 25. svibnja. Izvođač radova je Đuro Đaković Elektromontaža d.o.o., dok uslugu stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu nad izvođenjem radova izvršava tvrtka TIM d.o.o.

Solarne elektrane rade na način da se električna energija (istosmjerni napon i struja), generirana u sunčanim ćelijama fotonaponskih modula šalje vodičima u izmjenjivač koji istosmjerni napon i struju pretvara u izmjenične. Kabeli se vode u zaštitnim kanalicama te zaštitnim cijevima. Izmjenjivač je opremljen zaštitnim uređajima od prenapona, nadstruje i reverzne struje na ulazu u izmjenjivač. Iz izmjenjivača se vodičem izmjenične komponente električne energije (napon i struja) šalju u sklopni blok elektrane u kojima se između ostalog nalaze, tropolni automatski osigurač, prenaponske zaštite i ostalo. Električna energija (izmjenični napon i struja) šalje se kabelima u glavnu razdjelnicu građevine, a dalje do trošila građevine. Višak električne energije će se predavati u niskonaponsku (NN) mrežu putem postojećeg napojnog kabela građevine

U sklopu projekta solarne elektrane postavit će se na 21 objektu vrtića, škola i sportskih objekata

Projekt „Izgradnja integriranih solarnih elektrana na objektima javne namjene“ obuhvaća postavljanje integriranih solarnih elektrana na 8 osnovnih škola, 7 dječjih vrtića i 6 sportskih objekata.

U nastavku projekta u pripremi je postupak javne nabave za dobavu i ugradnju solarnih elektrana na osnovnim školama Kozala i Vladimir Gortan te na vrtiću Vežica, a što se planira izvesti tijekom ove godine.

Također, dovršen je postupak javne nabave od strane TD Rijeka sport d.o.o. za još tri objekta, Sportsko-rekreacijski centar 3. maj, Nogometno igralište Krimeja i Nogometno igralište Robert Komen ukupne instalirane snage 263 kW.

U suradnji s Regionalnom energetskom agencijom Sjeverozapadna Hrvatske – REGEA prethodno su izrađene preliminarne analize izvodljivosti s osnovnim tehničkim i financijskim pokazateljima koje su pokazale da 21 objekt zadovoljava osnovne uvjete, kao što su orijentacija krova i nezasjenjenost od strane drugih objekata, za postavu solarnih elektrana. Izrađeni su glavni projekti i ishodovane elektroenergetske suglasnosti od strane HEP-a.

Preliminarne analize su pokazale da bi ukupna instalirana snaga za 21 solarnu elektranu bila 1.116 kW, procijenjeno ulaganje oko 1,08 milijuna eura  s očekivanom godišnjom proizvodnjom električne energije od 1.260 MWh koja bi se koristila za vlastitu potrošnju objekata.

Prva fotonaponska elektrana izgrađena na krovu gradske uprave 2011. godine

Podsjetimo, u suradnji s TD Energo d.o.o. još 2011. izgrađena je prva fotonaponska elektrana na krovu Upravne zgrade Korzo 16 instalirane snage 10 kW. Ona proizvedenu električnu energiju prodaje u mrežu.

Kroz projekt Grada Rijeke „Solarna energija u gradu“ do sada su na 7 zgrada javne namjene postavljene fotonaponske elektrane koje proizvedenu električnu energiju predaje u mrežu. Navedeni objekti su: OŠ Zamet, Kantrida, Pećine, Fran Franković i DV Potok i Srdoči. Iste su dio projekta izgrađene u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, dok je na dječjem vrtiću Mavrica postavljena prilikom izgradnje objekta. Ukupna instalirana snaga je 110 kW.

Također, Grad je postavio i solarne panele za pripremu potrošne tople vode u vrtićima Potok, Mavrica, Morčić i Đurđice koji troše više energije zbog centralnih kuhinja ili praonica koje su u njima smještene.

Do sada je ukupno proizvedeno skoro 900 MWh električne energije iz energije sunca.

Od 2017. godine u pogonu je i postrojenje za proizvodnju električne energije iz odlagališnog plina na saniranom i zatvorenom odlagalištu Viševac čime se direktno smanjuju emisije odlagališnih plinova. Projekt je u potpunosti ekonomski održiv, te ima pozitivne učinke na okoliš i uvjete života lokalnog stanovništva. Snaga postrojenja za energetsko iskorištavanje odlagališnog plina iznosi 1,2 MW.
Jadrolinija

Pošaljite vijest