Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Na savjetovanju nova Odluka o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilja

Na stranicama E-konzultacija Grada Rijeke otvoreno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilja.

Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 10. travnja 2024. Tema kojom se bavi ovo savjetovanje tiče svih građana Rijeke, posebice roditelja djece rane i predškolske dobi, obrtnika s otvorenim obrtom za čuvanje djece ili građanina s namjerom otvaranja obrta za čuvanje djece, a potiče se i ostala zainteresirana javnost da se u njega uključi.

Ocjenjujući kapacitete predškolskih ustanova na području Rijeke čiju djelatnost Grad sufinancira odnosno čiji je Grad osnivač nedostatnima za prijem sve zainteresirane djece, Gradsko vijeće Grada Rijeke je 14. prosinca 2021. godine donijelo Odluku o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilja.

Nova se odluka predlaže u svjetlu novonastalih okolnosti, uzimajući u obzir izvršena te predstojeća ulaganja u povećanje jasličkih kapaciteta dječjih vrtića čiji je Grad osnivač, povećanje jasličkih kapaciteta dječjih vrtića drugih osnivača čiju djelatnost Grad sufinancira ali i činjenicu da su obrti za čuvanje djece (dadilje) dio sustava skrbi i njege te je njihovo sufinanciranje uvedeno kao dodatna opcija za roditelje s područja Rijeke, u uvjetima nedostatnih kapaciteta predškolskih ustanova.

Grad Rijeka bi dadilje sufinancirao s 260 eura mjesečno, kod dadilja uz gradsku potporu najviše 100 djece u dobi do 3 godine

Ovim se materijalom stoga predlaže više intervencija u postojeću regulaciju, od kojih kao najznačajnije izdvajamo fiksiranje iznosa sufinanciranja djelatnosti dadilja na 260,00 eura po djetetu te mogućnost sufinanciranja najviše 100 djece mjesečno, a što predstavlja značajnu stavku u odredivosti financijskih sredstava koje je potrebno planirati Proračunom Grada.

Nadalje se predlaže ograničiti sufinanciranje obrta na one koji su registrirani i obavljaju djelatnost na području Grada Rijeke u cilju podupiranja obrtnika s našeg područja, dok je prema trenutno važećem rješenju sufinanciranje moguće odobriti i obrtima s područja Primorsko-goranske županije.

Uvidom u rezultate upisa djece u predškolske ustanove čiji je osnivač Grad, unazad nekoliko godina razvidan je nedostatak jasličkih kapaciteta dok vrtićki kapaciteti nisu maksimalno popunjeni. Predlaže se stoga sufinanciranje omogućiti u odnosu na djecu u dobi od 6 mjeseci do 3. godine života uzevši u obzir također i ranu razvojnu dob djeteta u kojoj su primarne djetetove potrebe upravo njega i skrb koju pružaju obrti za čuvanje. Predškolske ustanove u kojima odgojno-obrazovne programe odobrene od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja provode fakultetski obrazovani stručnjaci pedagoške struke jedine mogu zadovoljiti spoznajne, socio-emocionalne i motoričke razvojne potrebe djeteta u dobi od tri godine života do upisa u osnovnu školu. Smatra se stoga opravdanim upućivati roditelje djece predškolske dobi na upis djeteta u predškolsku ustanovu, uzevši u obzir uz navedeni stav struke i činjenicu dostatnih vrtićkih kapaciteta.

Predlaže se ukidanje odbijenice u gradskom vrtiću kao uvjeta za stjecanje prava na nastavak sufinanciranja dadilje

Dalje se materijalom predlaže učiniti izmjenu u odnosu na uvjete za strance i osobe bez državljanstva i to na način da se uvjet stalnog boravka izmijeni u uvjet privremenog boravka s obzirom na nemogućnost pribavljanja stalnog boravka sukladno propisima koji reguliraju boravak stranaca na teritoriju Republike Hrvatske u roku manjem od 3 godine, u kojem razdoblju prestaje potreba za zbrinjavanjem djeteta.

Materijalom se nadalje predlaže pravo na sufinanciranje odobriti i ako roditelji nisu prošli postupak upisa djeteta u predškolsku ustanovu ukoliko se potreba za čuvanjem, brigom i skrbi za dijete pojavila nakon provedenog upisnog postupka zbog naknadnog zaposlenja oba roditelja ili prestanka roditeljskog dopusta jednog od roditelja.

Praksom provedbe Odluke i povratnih informacija dobivenih od strane roditelja i dječjih vrtića, utvrđena je nevoljkost roditelja da dijete jasličke dobi upisano u obrt za čuvanje upisuje u dječji vrtić, posebno ukoliko je dijete prošlo teži proces prilagodbe. Roditelji su stoga, kako bi zadovoljili uvjet iz Odluke o pribavljanju potvrda dviju predškolskih ustanova da je roditelj podnio prijavu za upis djeteta i da dijete nije upisano, dijete prijavljivali za upis u predškolsku ustanovu bez namjere da ju dijete i pohađa. Ovime je dolazilo do administrativnog opterećenja djelatnika predškolskih ustanova i popune upražnjenih mjesta djecom koju roditelj nema namjere dovoditi u predškolsku ustanovu dok bi neupisana ostala djeca čiji roditelji nemaju drugu opciju za zbrinjavanje svog djeteta.

Kako se uključiti u savjetovanje?

Zainteresirana javnost se u postupak Savjetovanja može uključiti ispunjavajući online obrazac za sudjelovanje u savjetovanjima, a može se uključiti i upisujući svoje primjedbe i prijedloge u polje za komentiranje u dnu stranice pojedinog savjetovanja. Proučite navedeni nacrt prijedloga Odluke i javite Vaše sugestije, primjedbe i prijedloge kako bi Odluka u konačnici bila što kvalitetnije formirana.

Jadrolinija-zapošljavamo

Pošaljite vijest