Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Konstituirana vijeća Mjesnih odbora Općine Lovran

Na konstituirajućim sjednicama održanim u ponedjeljak, 10. srpnja i utorak, 11. srpnja 2023. godine, u općinskoj vijećnici Općine Lovran, konstituirana su vijeća svih lovranskih Mjesnih odbora.

U MO Lovran-Bahova za predsjednika je izabran Igor Čukanović, dok su članovi Robert Popeskić, Vanja Tancabel, Kristina Kovač, Mirna Dačić, Senka Sirotnjak i Danijel Rubinić.

Novi sastav MO Lovran-Rezine čine Andrea Gržević, predsjednica te članovi Jasna Prša, Ivana Turk Sandalj, Dorian Sinčić, Boris Hrvatin, Marin Sirotnjak i Igor Stanger.

Za predsjednika MO Lovranšćina izabran je Adriano Staraj, dok su ostali članovi Branislav Petković, Rita Linšak, Majda Dobrec, Kristijan Lazarić, Gabrijel Viskić i Patricia Jakupec.

U MO Medveja predsjednik je Nikola Franković, a članovi Davor Brubnjak, Manuela Maljevac, Dean Randić, Mauro Čepić, Vali Franković, Robin Ivanić.

Jadrolinija-zapošljavamo

Pošaljite vijest