Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Javni poziv za iskaz interesa za organizaciju dječjeg i zabavnog sadržaja u sklopu festivala Zlatne žice Slavonije

Turistička zajednica Grada Požege kao suorganizator festivala Zlatne žice Slavonije Požega 2023. poziva sve zainteresirane obrte, pravne i fizičke osobe da dostave svoju prijavnicu za sudjelovanje na festivalu, koja se dostavlja za korištenje gradske površine za organizaciju dječjeg i zabavnog sadržaja

Zainteresirani su dužni dostaviti svoju prijavnicu s prihvaćenim općim i posebnim uvjetima za organizaciju festivala najkasnije do 21. kolovoza 2023. godine, putem pošte, neposredno u Turističku zajednicu Grada Požega na adresu Trg Svetog Trojstva 11 ili na e-mail: tz-pozega@outlook.com.

Odluku o prihvatu ponude za sudjelovanje na festivalu donosi Turistička zajednica Grada Požege. Sudionici u natječaju izvijestit će se o izvršenom odabiru u roku od 3 dana od donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

Ponude koje ne ispunjavaju tražene uvjete, koje nisu dostavljene u traženom obliku i sadržaju ili nisu dostavljene u propisanom roku neće se razmatrati niti uvrstiti u program.

OPĆI I POSEBNI UVJETI

U svrhu pripreme i organizacije festivala Zlatne žice Slavonije Požega 2023. potrebno je uplatiti kotizaciju u iznosu od 150,00 EUR za pojedinačni zabavni sadržaj (1.130,18 HRK fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRK) za izlagačko mjesto na račun organizatora Turističke zajednice grada Požege otvoren kod Zagrebačke banke IBAN broj HR7723600001102473727.

Turistička zajednica Grada Požege se obvezuje osigurati sljedeće:

 • Organizirati i profesionalno provesti programski sadržaj festivala Zlatne žice Slavonije Požega 2023.
 • Osigurati korištenje gradske površine; prostor za izlaganje i priključak električne energije

Svi izlagači moraju imati registriranu proizvodnju proizvoda koje izlažu.

 • Pravne osobe: izvadak iz sudskog registra
 • Obrtnici: izvadak iz obrtnog registra, obrtnica ili rješenje o upisu u obrtni registar
 • Udruge: rješenje državne uprave
 • Obiteljska poljoprivredna gospodarstva: rješenje o upisu u upisnik obiteljskih gospodarstva; rješenje za Upis u upisnik dopunskih djelatnosti na OPG-u
 • Domaća radinost: rješenje o upisu domaće radinosti
 • Slobodna zanimanja: rješenje o upisu u registar djelatnosti kod nadležnog tijela
 • Potvrdu o članstvu u neku od strukovnih udruga (HDLU, ULUPUH, LUV itd.)
 • Kopija rješenja o obvezniku plaćanja trošarine (za prodaju alkohola i alkoholnih pića)
 • Kopija potpisnog kartona ili dokumenta koji izdaje nadležno tijelo kojim je vidljiva ovlaštena osoba za potpisivanje ugovora , kopiju osobne iskaznice ovlaštene osobe
 • Zakonom o trgovini. u članku 5. i 16. propisane su nove obveze za OPG gdje mora svaki dan voditi evidenciju robe kao neku vrstu otpremnice i mora ju imati sa sobom na štandu
 • Na svakoj kućici treba biti istaknut naziv izlagača  (tvrtka, obrt, OPG, udruga) te cjenik proizvoda
 • Cijena proizvoda koji se prodaju u slobodnom (rasutom) stanju mora biti istaknuta u kunama za jedinicu mjere proizvoda – kn/kg, te je za prodaju istih potrebno imati i ovjereno mjerilo – vagu
 • Roba namijenjena prodaji mora imati obavijest o proizvodu
 • Svi izlagači proizvoda moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o fiskalizaciji u prometu gotovinom  (NN 133/12)
 • Svi izlagači proizvoda koji izlažu alkoholna pića ili proizvode koji sadrže alkohol moraju ispunjavati uvjete prema Zakonu o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda (NN 82/13) te Pravilniku o jakim alkoholnim pićima (NN 61/09, 141/09, 86/11, 104/11 i 118/11)
 • Izlagači koji izlažu ili prodaju hranu životinjskog porijekla (sir, med, suhomesnate proizvode) moraju imati veterinarski kontrolni broj (VKB)
 • Subjekti u poslovanju s hranom moraju biti registrirani, osoblje mora imati sanitarne iskaznice i „higijenski minimum“.

Prijavnica: Prijavnica – Zlatne žice Slavonije 2023. – Dječji i zabavni sadržaj

Jadrolinija-zapošljavamo

Pošaljite vijest