Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Javni poziv za dostavu dopune dokumentacije za prijavu šteta od prirodne nepogode

Grad Slavonski Brod poziva sve koji su prijavili štetu nastalu uslijed prirodne nepogode od dana 19. srpnja 2023. godine, da dostave nadopunu dokumentacije najkasnije do 29. kolovoza 2023. (utorak):

  • Za prijavljene građevine:
    • akt o legalnosti građevine (odgovarajući akt za građenje, uporabu ili ozakonjenje-preslika uporabna dozvola, rješenje o izvedenom stanju, građevinska dozvola ili drugi odgovarajući dokaz)
    • IBAN (preslika tekućeg računa oštećenika ili ugovora s bankom)
    • pripadajuće račune o troškovima sanacije za prijavljenu štetu-preslike (ukoliko je izvršeno)

Nadopunu dokumentacije potrebno je dostaviti u pisarnicu na adresu Grad Slavonski Brod, Vukovarska ulica 1, 35 000 Slavonski Brod ili putem maila na pisarnica@slavonski-brod.hr.

Podnositelji prijava koji su predali uz prijavu svu potrebnu dokumentaciju istu ne dostavljaju ponovno.

Jadrolinija

Pošaljite vijest