Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Javni natječaj za odabir projekata/programa pružatelja usluge rane razvojne podrške djeci s teškoćama u razvoju i njihovim obiteljima u 2023. godini

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života objavljuje Javni natječaj za odabir projekata/programa pružatelja usluge rane razvojne podrške djeci s teškoćama u razvoju i njihovim obiteljima u 2023. godini.

Koji je cilj ovog natječaja?

Cilj ovog javnog natječaja je dovesti do unapređenja kvalitete života djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji pružanjem socijalne usluge rane razvojne podrške djeci s teškoćama u razvoju i njihovim obiteljima odnosno pružanjem usluge stručne pozitivne poticajne pomoći i podrške djetetu i stručne savjetodavne pomoći roditeljima i drugim članovima obitelji ili udomitelju, s konačnim ciljem poticanja razvoja djeteta s teškoćama u razvoju i uključivanja istoga u širu socijalnu mrežu.

Socijalna usluga rane razvojne podrške pruža se kad je kod djeteta u ranoj dobi utvrđeno odstupanje u razvoju, razvojni rizik ili razvojne teškoće koje utvrđuje Zavod (nadležni centar za socijalni rad) na temelju mišljenja liječnika specijaliste neonatologa ili pedijatra, a iznimno liječnika druge odgovarajuće specijalizacije ili stručne procjene.

Kojim ciljanim skupinama trebaju biti namijenjeni projekti/programi?

Ciljane skupine korisnika na koje projekt/program mora biti usmjeren su:

– djeca s teškoćama u razvoju do navršene treće godine života, odnosno najdulje do navršene sedme godine i njihove obitelji (roditelji i drugi članovi obitelji ili udomitelji djece).

Tko može prijaviti projekte i programe?

Pravo sudjelovanja imaju udruge građana koje ispunjavaju svojstva prihvatljivih predlagatelja sukladno odredbama dokumentacije za provedbu Javnog natječaja.

Koji su mogući iznosi (su)financiranja pojedinog projekta ili programa?

Iznosi (su)financiranja pojedinog projekta/programa iz područja pružanja socijalne usluge – usluga rane razvojne podrške djeci s teškoćama u razvoju i njihovim obiteljima je od 5.000,00 do 17.000,00 EUR.

Koja je dokumentacija potrebna za prijavu?

Detaljni opis o potrebnoj dokumentaciji nalazi se u tekstu javnog natječaja.

Po kojim kriterijima će se vršiti odabir projekta i programa?

Kriteriji za odabir projekta/programa koji će se financirati sredstvima Proračuna Grada su sljedeći:

 • usmjerenost projekta/programa na stvarne potrebe u zajednici;
 • jasno definirani korisnici projekta/programa;
 • jasno definiran i realno dostižan cilj projekta/programa;
 • jasno određena vremenska dinamika i mjesto provedbe projekta/programa;
 • kadrovska i organizacijska sposobnost prijavitelja za provedbu projekta/programa;
 • sudjelovanje volontera u provedbi projekta/programa;
 • utvrđen način mjerenja očekivanih rezultata projekta/programa (evaluacija) i način prezentiranja projekta/programa široj javnosti;
 • kvaliteta dosadašnje suradnje prijavitelja projekta/programa s Gradom;
 • osigurano sufinanciranje projekta/programa i iz drugih izvora;
 • realan odnos troškova i planiranih aktivnosti projekta/programa
 • program/projekt preporuča i/ili financijski podupire Primorsko – goranska županija.

Do kada se podnose prijave?

Krajnji rok za prijavu, odnosno dostavu prijave projekta/programa je 16. listopada 2023. godine, bez obzira na način dostave (tj. I pismena upućena poštom trebaju biti dostavljen do tog roka).

Prijave pristigle izvan roka, prijave koje nisu izrađene sukladno odredbama dokumentacije za provedbu Javnog natječaja ili prijave neovlaštenih predlagatelja neće se razmatrati.

Kako se predaju prijave?

Prijave projekata/programa dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adresu GRAD RIJEKA, Pisarnica – Titov trg 3, 51000 RIJEKA s naznakom “Javni natječaj za odabir projekata/programa pružatelja usluge rane razvojne podrške djeci s teškoćama u razvoju i njihovim obiteljima u 2023. godini – ne otvarati” ili se predaju neposredno u pisarnici Grada, na adresi: Titov trg 3, Šalter broj 1, Rijeka.

Gdje će biti objavljeni rezultati?

Rezultati Javnog natječaja bit će objavljeni na mrežnim stranicama Grada Rijeke: www.rijeka.hr nakon donošenja Odluke Gradonačelnika o odabiru projekta/programa.

Jadrolinija

Pošaljite vijest