Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Grad Rijeka otvorio javna savjetovanja o tri odluke o stipendiranju učenika i studenata

Grad Rijeka otvorio je javna savjetovanja o tri odluke koje se tiču stipendiranja učenika i studenata i to onih koji se natječu za stipendije po socijalnim kriterijima i onih koji se natječu po kriteriju darovitosti te o stipendijama za studente koji se školuju za deficitarna zanimanja.

U savjetovanja o navedenim odlukama građani se mogu uključiti do 31. kolovoza na stranicama E-konzultacija putem sljedećih linkova:

Zainteresiranu javnost pozvanu na uključivanje u ova savjetovanja čine učenici, studenti te njihovi roditelji kao i djelatnici ustanova koje imaju potrebu za zapošljavanjem kadra koji se smatra deficitarnim.

U glavnini, novim se odlukama, odnosno izmjenama odluka, djelomično ublažavaju kriteriji stipendiranja i to kriteriji vezani uz prebivalište, ECTS bodove i ograničenja vezena uz primanje stipendija uz drugih izvora, odnosno mijenja se rok za objavu natječaja za stipendije.

U kontekstu prebivališta novim odredbama odluka predlaže se ublažavanje uvjeta za pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije, na način da je sada dovoljan uvjet da učenik/student ima prebivalište na području grada Rijeke, odnosno predlaže se odustajanje od uvjeta da ima prebivalište na području grada Rijeke u neprekidnom trajanju od najmanje šest mjeseci do dana objave javnog natječaja.

Vezano uz ECTS bodove, predlaže se smanjivanje potrebnog broja ECTS bodova sa 55 na 50.

Također, mijenja se uvjet pod kojim učenici srednjih škola i studenti ne mogu u vrijeme sklapanja ugovora o stipendiranju niti za vrijeme njegova trajanja primati niti jednu drugu stipendiju. Ovaj se uvjet mijenja na način da učenik/student ne može primati niti jednu drugu stipendiju koja se financira iz javnih izvora.

I konačno, povezano s navedenim, mogućnost produženja roka u kojem se objavljuje javni natječaj na temelju kojeg se dodjeljuju gradske stipendije (do kraja kalendarske godine), s intencijom da se utvrdi koji su učenici/studenti postali korisnici drugih stipendija koje se financiraju iz javnih izvora (županijskih, državnih), kako ne bi došlo do upražnjenih mjesta, točnije neutrošenih sredstava rezerviranih u gradskom proračunu za tu namjenu.

Također, uz navedene bitnije izmjene u odlukama, mijenjaju se i usklađuju i neki manje bitni dijelovi.

Na stranicama E-konzultacija nalaze se detaljnija objašnjenja svake od navedene tri odluke te Grad Rijeka poziva zainteresiranu javnost da se uključi u objavljena Savjetovanja svojim komentarima i prijedlozima.

Sva tri Savjetovanja ostaju otvorena do 31. kolovoza 2023. nakon čega se primjedbe i prijedlozi više neće zaprimati a izvješća o provedenim savjetovanjima bit će objavljena na stranicama E-konzultacija.

Jadrolinija

Pošaljite vijest