Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Anketa Rijeka plusa: građani predlažu izgradnju novih parkirnih garaža, parking najviše plaćaju SMS porukama, a digitalni automati dobili najvišu ocjenu korisnika

Anketu o zadovoljstvu građana uslugama koje pruža Rijeka plus ispunilo je 592 korisnika, a ukupna ocjena zadovoljstva građana je trojka. Anketu su najviše ispunjavali korisnici koji koriste parkirališta više puta tjedno, u dobnoj skupini od 25 do 45 godina.

Najčešći prijedlozi građana u navedenoj anketi odnosili su se na proširenje zona naplate parkiranja, gradnju novih garaža (klasičnih i montažnih), postojanje više parkirnih mjesta za obitelji, vidljivije označena parkirna mjesta, te uvođenje prepaid parkirnih karata, kao i povećanje cijena za smanjenje prometa u centru grada,  a građani su ukazivali i na probleme koje izazivaju nepropisno parkirana vozila.

Anketa je pokazala da čak 73% korisnika ne zna da Grad Rijeka ima jedini pametni prometni centar u Hrvatskoj, dok uglavnom znaju da je Rijeka plus društvo nadležno za održavanje nerazvrstanih cesta i realizaciju povećanja sigurnosti prometa na cestama, kao i izvršitelj svih prioriteta koja su odredili mjesni odbori. Također, čak 63,8% korisnika pogrešno misli da je Rijeka plus nadležan za nepropisno parkirana vozila. Važno je pojasniti kako nepropisno parkirana vozila spadaju u domenu Zakona o sigurnosti prometa na cestama, za koje su nadležni prometno redarstvo ili prometna policija. Rijeka plus vrši uslugu premještanja vozila, kada od ovlaštenih osoba dobije naredbu za isto.

Također, korisnici su uglavnom upoznati da se Rijeka plusu mogu obratiti za manje sanacije na cestama, za postavu prometnih ogledala, ili za ocrtavanje parkirnih mjesta za osobe s invaliditetom. Korisnici su uglavnom upoznati kako je za postavu kamera nadležan MUP, kao i da se sa svojim prijedlozima mogu obratiti nadležnom mjesnom odboru.

„TD Rijeka plus d.o.o. svakako će nastaviti s edukacijom korisnika o nadležnostima iz domene društva, kao što je to činio i do sada. Vrlo je važno istaknuti kako će rezultati navedene ankete poslužiti kako bi se u budućnosti kvaliteta usluga podigla na viši nivo“, poručuju iz Rijeka plusa.

Rezultati provedene ankete također su pokazali kako su korisnici kategorički osudili nepropisno parkirana vozila i vozačku nekulturu, te su u svojim prijedlozima istaknuli potrebu za redom u prometu, kao i sigurnost za svih u prometu, posebice pješaka.

Jadrolinija

Pošaljite vijest